Kontakt
Mike Over
(+44) (0)8456 040845

sponsor logos
Website design and build by Technoleg Taliesin Cyf. and Taliesin Communications

Wiadomaści

News archive

Stora Enso Imavere Sawmill, Estonia
Gate to nowy projekt realizowany przy pomocy Unii Europejskiej, a jego celem jest zwiększenie wykorzystania drewna w budownictwie. Partnerem wiodącym projektu jest Walijski Zarząd Lasów, którego zadaniem jest stworzenie nowych rynków drewna w Europie oraz zwiększenie wartości lasów i obszarów leśnych.

Współpracujące w projekcie regiony partnerskie, a jest ich pięć, stanęły przed wyzwaniem, które polega na zmianie postrzegania drewna jako materiału tradycyjnego i technologicznie przestarzałego. Partnerzy chcą przekonać architektów, urbanistów i nabywców do stosowania drewna w nowych budynkach, czyniąc je przez to bardziej przyjemnymi dla oka.
Dowiedz się więcej o tym, jak GATE chce stworzyć nowe rynki, które zaakceptują ten elastyczny i ekologiczny materiał budowlany.

Inter-regional Conferences and Seminars - click here to view full reports from all the major GATE events
Inter-regional Focus Group Meetings - click here to view reports from all the meetings
Other Regional Based Events - click here to view reports from other regional events
Regional Student Design Competitions - click here to find out the winners and see their designs