Drukarz przyjacielska wersja
Print  Back

Wiadomaści

News archive

Stora Enso Imavere Sawmill, Estonia
Gate to nowy projekt realizowany przy pomocy Unii Europejskiej, a jego celem jest zwiększenie wykorzystania drewna w budownictwie. Partnerem wiodącym projektu jest Walijski Zarząd Lasów, którego zadaniem jest stworzenie nowych rynków drewna w Europie oraz zwiększenie wartości lasów i obszarów leśnych.

Współpracujące w projekcie regiony partnerskie, a jest ich pięć, stanęły przed wyzwaniem, które polega na zmianie postrzegania drewna jako materiału tradycyjnego i technologicznie przestarzałego. Partnerzy chcą przekonać architektów, urbanistów i nabywców do stosowania drewna w nowych budynkach, czyniąc je przez to bardziej przyjemnymi dla oka.
Dowiedz się więcej o tym, jak GATE chce stworzyć nowe rynki, które zaakceptują ten elastyczny i ekologiczny materiał budowlany.

Inter-regional Conferences and Seminars - click here to view full reports from all the major GATE events
Inter-regional Focus Group Meetings - click here to view reports from all the meetings
Other Regional Based Events - click here to view reports from other regional events
Regional Student Design Competitions - click here to find out the winners and see their designs